-

دسته: Y

boy Name Yajat  / معنی Yajat 0

boy Name Yajat / معنی Yajat

نام Yajat به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Yajat name Lord Shiva In latin عکس های اسم Yajat را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yashodhara / معنی Yashodhara 0

boy Name Yashodhara / معنی Yashodhara

نام Yashodhara به معنای one who has achieved fame در لاتین می باشد meaning of Yashodhara name one who has achieved fame In latin عکس های اسم Yashodhara را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yaduvir  / معنی Yaduvir 0

boy Name Yaduvir / معنی Yaduvir

نام Yaduvir به معنای lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Yaduvir name lord Krishna In latin عکس های اسم Yaduvir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yayin  / معنی Yayin 0

boy Name Yayin / معنی Yayin

نام Yayin به معنای lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Yayin name lord Shiva In latin عکس های اسم Yayin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yuvaraj / معنی Yuvaraj 0

boy Name Yuvaraj / معنی Yuvaraj

نام Yuvaraj به معنای prince, heir apparent در لاتین می باشد meaning of Yuvaraj name prince, heir apparent In latin عکس های اسم Yuvaraj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yashodhan / معنی Yashodhan 0

boy Name Yashodhan / معنی Yashodhan

نام Yashodhan به معنای rich in fame در لاتین می باشد meaning of Yashodhan name rich in fame In latin عکس های اسم Yashodhan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yadunandan  / معنی Yadunandan 0

boy Name Yadunandan / معنی Yadunandan

نام Yadunandan به معنای lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Yadunandan name lord Krishna In latin عکس های اسم Yadunandan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yahyaa  / معنی Yahyaa 0

boy Name Yahyaa / معنی Yahyaa

نام Yahyaa به معنای Prophet’s name در لاتین می باشد meaning of Yahyaa name Prophet’s name In latin عکس های اسم Yahyaa را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yatin / معنی Yatin 0

boy Name Yatin / معنی Yatin

نام Yatin به معنای ascetic در لاتین می باشد meaning of Yatin name ascetic In latin عکس های اسم Yatin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yajnesh  / معنی Yajnesh 0

boy Name Yajnesh / معنی Yajnesh

نام Yajnesh به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Yajnesh name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Yajnesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس