-

دسته: Y

boy Name Yugma  / معنی Yugma 0

boy Name Yugma / معنی Yugma

نام Yugma به معنای twins, zodiac sign of Gemini در لاتین می باشد meaning of Yugma name twins, zodiac sign of Gemini In latin عکس های اسم Yugma را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yadav / معنی Yadav 0

boy Name Yadav / معنی Yadav

نام Yadav به معنای lord Krishna, descedent of Yadu در لاتین می باشد meaning of Yadav name lord Krishna, descedent of Yadu In latin عکس های اسم Yadav را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yaduraj  / معنی Yaduraj 0

boy Name Yaduraj / معنی Yaduraj

نام Yaduraj به معنای lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Yaduraj name lord Krishna In latin عکس های اسم Yaduraj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yogendra / معنی Yogendra 0

boy Name Yogendra / معنی Yogendra

نام Yogendra به معنای god of Yoga در لاتین می باشد meaning of Yogendra name god of Yoga In latin عکس های اسم Yogendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yashpal / معنی Yashpal 0

boy Name Yashpal / معنی Yashpal

نام Yashpal به معنای protector of fame در لاتین می باشد meaning of Yashpal name protector of fame In latin عکس های اسم Yashpal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yukta  / معنی Yukta 0

boy Name Yukta / معنی Yukta

نام Yukta به معنای attentive, skillful در لاتین می باشد meaning of Yukta name attentive, skillful In latin عکس های اسم Yukta را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yagna  / معنی Yagna 0

boy Name Yagna / معنی Yagna

نام Yagna به معنای ceremonial rites to God در لاتین می باشد meaning of Yagna name ceremonial rites to God In latin عکس های اسم Yagna را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yudhisthir / معنی Yudhisthir 0

boy Name Yudhisthir / معنی Yudhisthir

نام Yudhisthir به معنای firm in battle در لاتین می باشد meaning of Yudhisthir name firm in battle In latin عکس های اسم Yudhisthir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yudhajit / معنی Yudhajit 0

boy Name Yudhajit / معنی Yudhajit

نام Yudhajit به معنای victor in war در لاتین می باشد meaning of Yudhajit name victor in war In latin عکس های اسم Yudhajit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yajnadhar  / معنی Yajnadhar 0

boy Name Yajnadhar / معنی Yajnadhar

نام Yajnadhar به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Yajnadhar name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Yajnadhar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان