-

دسته: Y

boy Name Yagna  / معنی Yagna 0

boy Name Yagna / معنی Yagna

نام Yagna به معنای ceremonial rites to God در لاتین می باشد meaning of Yagna name ceremonial rites to God In latin عکس های اسم Yagna را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yudhisthir / معنی Yudhisthir 0

boy Name Yudhisthir / معنی Yudhisthir

نام Yudhisthir به معنای firm in battle در لاتین می باشد meaning of Yudhisthir name firm in battle In latin عکس های اسم Yudhisthir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yudhajit / معنی Yudhajit 0

boy Name Yudhajit / معنی Yudhajit

نام Yudhajit به معنای victor in war در لاتین می باشد meaning of Yudhajit name victor in war In latin عکس های اسم Yudhajit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yajnadhar  / معنی Yajnadhar 0

boy Name Yajnadhar / معنی Yajnadhar

نام Yajnadhar به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Yajnadhar name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Yajnadhar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yajnarup  / معنی Yajnarup 0

boy Name Yajnarup / معنی Yajnarup

نام Yajnarup به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Yajnarup name Lord Krishna In latin عکس های اسم Yajnarup را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yogesh / معنی Yogesh 0

boy Name Yogesh / معنی Yogesh

نام Yogesh به معنای god of Yoga در لاتین می باشد meaning of Yogesh name god of Yoga In latin عکس های اسم Yogesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yajat  / معنی Yajat 0

boy Name Yajat / معنی Yajat

نام Yajat به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Yajat name Lord Shiva In latin عکس های اسم Yajat را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yashodhara / معنی Yashodhara 0

boy Name Yashodhara / معنی Yashodhara

نام Yashodhara به معنای one who has achieved fame در لاتین می باشد meaning of Yashodhara name one who has achieved fame In latin عکس های اسم Yashodhara را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yaduvir  / معنی Yaduvir 0

boy Name Yaduvir / معنی Yaduvir

نام Yaduvir به معنای lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Yaduvir name lord Krishna In latin عکس های اسم Yaduvir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Yayin  / معنی Yayin 0

boy Name Yayin / معنی Yayin

نام Yayin به معنای lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Yayin name lord Shiva In latin عکس های اسم Yayin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس