-

دسته: V

boy Name Vishvatma / معنی Vishvatma 0

boy Name Vishvatma / معنی Vishvatma

نام Vishvatma به معنای universal soul در لاتین می باشد meaning of Vishvatma name universal soul In latin عکس های اسم Vishvatma را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vivek / معنی Vivek 0

boy Name Vivek / معنی Vivek

نام Vivek به معنای judgement در لاتین می باشد meaning of Vivek name judgement In latin عکس های اسم Vivek را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vasistha  / معنی Vasistha 0

boy Name Vasistha / معنی Vasistha

نام Vasistha به معنای name of a sage در لاتین می باشد meaning of Vasistha name name of a sage In latin عکس های اسم Vasistha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vedprakash  / معنی Vedprakash 0

boy Name Vedprakash / معنی Vedprakash

نام Vedprakash به معنای light of the Vedas در لاتین می باشد meaning of Vedprakash name light of the Vedas In latin عکس های اسم Vedprakash را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vivekananda  / معنی Vivekananda 0

boy Name Vivekananda / معنی Vivekananda

نام Vivekananda به معنای joy of discrimination در لاتین می باشد meaning of Vivekananda name joy of discrimination In latin عکس های اسم Vivekananda را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Velan  / معنی Velan 0

boy Name Velan / معنی Velan

نام Velan به معنای another name for Lord Murugan در لاتین می باشد meaning of Velan name another name for Lord Murugan In latin عکس های اسم Velan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vikas / معنی Vikas 0

boy Name Vikas / معنی Vikas

نام Vikas به معنای development, expanding در لاتین می باشد meaning of Vikas name development, expanding In latin عکس های اسم Vikas را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Viraj / معنی Viraj 0

boy Name Viraj / معنی Viraj

نام Viraj به معنای resplendent, splendour در لاتین می باشد meaning of Viraj name resplendent, splendour In latin عکس های اسم Viraj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Vachan  / معنی Vachan 0

boy Name Vachan / معنی Vachan

نام Vachan به معنای speech در لاتین می باشد meaning of Vachan name speech In latin عکس های اسم Vachan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Viswas  / معنی Viswas 0

boy Name Viswas / معنی Viswas

نام Viswas به معنای trust در لاتین می باشد meaning of Viswas name trust In latin عکس های اسم Viswas را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس