-

دسته: U

boy Name Uttam / معنی Uttam 0

boy Name Uttam / معنی Uttam

نام Uttam به معنای best در لاتین می باشد meaning of Uttam name best In latin عکس های اسم Uttam را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ujesh / معنی Ujesh 0

boy Name Ujesh / معنی Ujesh

نام Ujesh به معنای one who gives light در لاتین می باشد meaning of Ujesh name one who gives light In latin عکس های اسم Ujesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Udayasooriyan  / معنی Udayasooriyan 0

boy Name Udayasooriyan / معنی Udayasooriyan

نام Udayasooriyan به معنای rising sun در لاتین می باشد meaning of Udayasooriyan name rising sun In latin عکس های اسم Udayasooriyan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Umanand  / معنی Umanand 0

boy Name Umanand / معنی Umanand

نام Umanand به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Umanand name Lord Shiva In latin عکس های اسم Umanand را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Uttal  / معنی Uttal 0

boy Name Uttal / معنی Uttal

نام Uttal به معنای strong, formidable در لاتین می باشد meaning of Uttal name strong, formidable In latin عکس های اسم Uttal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Unmesh / معنی Unmesh 0

boy Name Unmesh / معنی Unmesh

نام Unmesh به معنای flash, blowing, opening در لاتین می باشد meaning of Unmesh name flash, blowing, opening In latin عکس های اسم Unmesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Udyan  / معنی Udyan 0

boy Name Udyan / معنی Udyan

نام Udyan به معنای garden در لاتین می باشد meaning of Udyan name garden In latin عکس های اسم Udyan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Udayan  / معنی Udayan 0

boy Name Udayan / معنی Udayan

نام Udayan به معنای rising; name of king of Avanti در لاتین می باشد meaning of Udayan name rising; name of king of Avanti In latin عکس های اسم Udayan را در انتهای مطلب...

boy Name Utkarsha  / معنی Utkarsha 0

boy Name Utkarsha / معنی Utkarsha

نام Utkarsha به معنای advancement در لاتین می باشد meaning of Utkarsha name advancement In latin عکس های اسم Utkarsha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ujala  / معنی Ujala 0

boy Name Ujala / معنی Ujala

نام Ujala به معنای bright در لاتین می باشد meaning of Ujala name bright In latin عکس های اسم Ujala را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس