-

دسته: T

boy Name Tulasidas / معنی Tulasidas 0

boy Name Tulasidas / معنی Tulasidas

نام Tulasidas به معنای servant of Tulasi (basil plant) در لاتین می باشد meaning of Tulasidas name servant of Tulasi (basil plant) In latin عکس های اسم Tulasidas را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tathagata  / معنی Tathagata 0

boy Name Tathagata / معنی Tathagata

نام Tathagata به معنای the Buddha در لاتین می باشد meaning of Tathagata name the Buddha In latin عکس های اسم Tathagata را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Thirumalai  / معنی Thirumalai 0

boy Name Thirumalai / معنی Thirumalai

نام Thirumalai به معنای Abode of Lord Venkateshwara, holy place در لاتین می باشد meaning of Thirumalai name Abode of Lord Venkateshwara, holy place In latin عکس های اسم Thirumalai را در انتهای مطلب...

boy Name Talib  / معنی Talib 0

boy Name Talib / معنی Talib

نام Talib به معنای divine در لاتین می باشد meaning of Talib name divine In latin عکس های اسم Talib را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Teerth / معنی Teerth 0

boy Name Teerth / معنی Teerth

نام Teerth به معنای holy place, sacred water در لاتین می باشد meaning of Teerth name holy place, sacred water In latin عکس های اسم Teerth را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Thirugnanam  / معنی Thirugnanam 0

boy Name Thirugnanam / معنی Thirugnanam

نام Thirugnanam به معنای wise, knowledgeable, attained realization در لاتین می باشد meaning of Thirugnanam name wise, knowledgeable, attained realization In latin عکس های اسم Thirugnanam را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Thangabalu  / معنی Thangabalu 0

boy Name Thangabalu / معنی Thangabalu

نام Thangabalu به معنای Golden در لاتین می باشد meaning of Thangabalu name Golden In latin عکس های اسم Thangabalu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tridib  / معنی Tridib 0

boy Name Tridib / معنی Tridib

نام Tridib به معنای heaven در لاتین می باشد meaning of Tridib name heaven In latin عکس های اسم Tridib را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tarpan / معنی Tarpan 0

boy Name Tarpan / معنی Tarpan

نام Tarpan به معنای refreshing در لاتین می باشد meaning of Tarpan name refreshing In latin عکس های اسم Tarpan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Taral  / معنی Taral 0

boy Name Taral / معنی Taral

نام Taral به معنای honeybee در لاتین می باشد meaning of Taral name honeybee In latin عکس های اسم Taral را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس