-

دسته: T

boy Name Tarang / معنی Tarang 0

boy Name Tarang / معنی Tarang

نام Tarang به معنای wave در لاتین می باشد meaning of Tarang name wave In latin عکس های اسم Tarang را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tarak / معنی Tarak 0

boy Name Tarak / معنی Tarak

نام Tarak به معنای star, pupil of eye, protector در لاتین می باشد meaning of Tarak name star, pupil of eye, protector In latin عکس های اسم Tarak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tribhuvan  / معنی Tribhuvan 0

boy Name Tribhuvan / معنی Tribhuvan

نام Tribhuvan به معنای the tree worlds در لاتین می باشد meaning of Tribhuvan name the tree worlds In latin عکس های اسم Tribhuvan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Tungar / معنی Tungar 0

boy Name Tungar / معنی Tungar

نام Tungar به معنای high, lofty در لاتین می باشد meaning of Tungar name high, lofty In latin عکس های اسم Tungar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Thangasami  / معنی Thangasami 0

boy Name Thangasami / معنی Thangasami

نام Thangasami به معنای golden lord در لاتین می باشد meaning of Thangasami name golden lord In latin عکس های اسم Thangasami را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Taj  / معنی Taj 0

boy Name Taj / معنی Taj

نام Taj به معنای crown در لاتین می باشد meaning of Taj name crown In latin عکس های اسم Taj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Trishanku  / معنی Trishanku 0

boy Name Trishanku / معنی Trishanku

نام Trishanku به معنای a king of the Surya dynasty در لاتین می باشد meaning of Trishanku name a king of the Surya dynasty In latin عکس های اسم Trishanku را در انتهای مطلب...

boy Name Taraknath  / معنی Taraknath 0

boy Name Taraknath / معنی Taraknath

نام Taraknath به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Taraknath name Lord Shiva In latin عکس های اسم Taraknath را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Trilokesh  / معنی Trilokesh 0

boy Name Trilokesh / معنی Trilokesh

نام Trilokesh به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Trilokesh name Lord Shiva In latin عکس های اسم Trilokesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Taran / معنی Taran 0

boy Name Taran / معنی Taran

نام Taran به معنای raft, heaven در لاتین می باشد meaning of Taran name raft, heaven In latin عکس های اسم Taran را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس