-

دسته: S

boy Name Shrikanta  / معنی Shrikanta 0

boy Name Shrikanta / معنی Shrikanta

نام Shrikanta به معنای beautiful در لاتین می باشد meaning of Shrikanta name beautiful In latin عکس های اسم Shrikanta را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Sampat  / معنی Sampat 0

boy Name Sampat / معنی Sampat

نام Sampat به معنای prosperous در لاتین می باشد meaning of Sampat name prosperous In latin عکس های اسم Sampat را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Sudhish / معنی Sudhish 0

boy Name Sudhish / معنی Sudhish

نام Sudhish به معنای lord of excellent intellect در لاتین می باشد meaning of Sudhish name lord of excellent intellect In latin عکس های اسم Sudhish را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Sanchay  / معنی Sanchay 0

boy Name Sanchay / معنی Sanchay

نام Sanchay به معنای collection در لاتین می باشد meaning of Sanchay name collection In latin عکس های اسم Sanchay را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Sapan / معنی Sapan 0

boy Name Sapan / معنی Sapan

نام Sapan به معنای dream (Swapna) در لاتین می باشد meaning of Sapan name dream (Swapna) In latin عکس های اسم Sapan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Samantha / معنی Samantha 0

boy Name Samantha / معنی Samantha

نام Samantha به معنای bordering در لاتین می باشد meaning of Samantha name bordering In latin عکس های اسم Samantha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Subramani / معنی Subramani 0

boy Name Subramani / معنی Subramani

نام Subramani به معنای Lord Murugan در لاتین می باشد meaning of Subramani name Lord Murugan In latin عکس های اسم Subramani را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Samarendra  / معنی Samarendra 0

boy Name Samarendra / معنی Samarendra

نام Samarendra به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Samarendra name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Samarendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Sankalpa  / معنی Sankalpa 0

boy Name Sankalpa / معنی Sankalpa

نام Sankalpa به معنای resolve در لاتین می باشد meaning of Sankalpa name resolve In latin عکس های اسم Sankalpa را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Satyavan  / معنی Satyavan 0

boy Name Satyavan / معنی Satyavan

نام Satyavan به معنای husband of Savitri; true در لاتین می باشد meaning of Satyavan name husband of Savitri; true In latin عکس های اسم Satyavan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس