-

دسته: P

boy Name Paramesh  / معنی Paramesh 0

boy Name Paramesh / معنی Paramesh

نام Paramesh به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Paramesh name Lord Shiva In latin عکس های اسم Paramesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Pyaremohan  / معنی Pyaremohan 0

boy Name Pyaremohan / معنی Pyaremohan

نام Pyaremohan به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Pyaremohan name Lord Krishna In latin عکس های اسم Pyaremohan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Pran / معنی Pran 0

boy Name Pran / معنی Pran

نام Pran به معنای life در لاتین می باشد meaning of Pran name life In latin عکس های اسم Pran را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Pradyot  / معنی Pradyot 0

boy Name Pradyot / معنی Pradyot

نام Pradyot به معنای lustre در لاتین می باشد meaning of Pradyot name lustre In latin عکس های اسم Pradyot را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Prithvijaj / معنی Prithvijaj 0

boy Name Prithvijaj / معنی Prithvijaj

نام Prithvijaj به معنای king of the earth در لاتین می باشد meaning of Prithvijaj name king of the earth In latin عکس های اسم Prithvijaj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Pinak / معنی Pinak 0

boy Name Pinak / معنی Pinak

نام Pinak به معنای Shiva’s bow در لاتین می باشد meaning of Pinak name Shiva’s bow In latin عکس های اسم Pinak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Prasad / معنی Prasad 0

boy Name Prasad / معنی Prasad

نام Prasad به معنای offering to god during pooja در لاتین می باشد meaning of Prasad name offering to god during pooja In latin عکس های اسم Prasad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Prajin  / معنی Prajin 0

boy Name Prajin / معنی Prajin

نام Prajin به معنای kind در لاتین می باشد meaning of Prajin name kind In latin عکس های اسم Prajin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Peeyush  / معنی Peeyush 0

boy Name Peeyush / معنی Peeyush

نام Peeyush به معنای nectar در لاتین می باشد meaning of Peeyush name nectar In latin عکس های اسم Peeyush را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Prithviraj  / معنی Prithviraj 0

boy Name Prithviraj / معنی Prithviraj

نام Prithviraj به معنای king of the earth در لاتین می باشد meaning of Prithviraj name king of the earth In latin عکس های اسم Prithviraj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس