-

دسته: O

boy Name Omkar  / معنی Omkar 0

boy Name Omkar / معنی Omkar

نام Omkar به معنای the sound of the sacred syllable در لاتین می باشد meaning of Omkar name the sound of the sacred syllable In latin عکس های اسم Omkar را در انتهای مطلب...

boy Name Oviyan  / معنی Oviyan 0

boy Name Oviyan / معنی Oviyan

نام Oviyan به معنای artist در لاتین می باشد meaning of Oviyan name artist In latin عکس های اسم Oviyan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Oorjit / معنی Oorjit 0

boy Name Oorjit / معنی Oorjit

نام Oorjit به معنای powerful در لاتین می باشد meaning of Oorjit name powerful In latin عکس های اسم Oorjit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ottakoothan  / معنی Ottakoothan 0

boy Name Ottakoothan / معنی Ottakoothan

نام Ottakoothan به معنای poet در لاتین می باشد meaning of Ottakoothan name poet In latin عکس های اسم Ottakoothan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ori  / معنی Ori 0

boy Name Ori / معنی Ori

نام Ori به معنای charitable king در لاتین می باشد meaning of Ori name charitable king In latin عکس های اسم Ori را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Omar  / معنی Omar 0

boy Name Omar / معنی Omar

نام Omar به معنای an era در لاتین می باشد meaning of Omar name an era In latin عکس های اسم Omar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Oha / معنی Oha 0

boy Name Oha / معنی Oha

نام Oha به معنای meditation, true knowledge در لاتین می باشد meaning of Oha name meditation, true knowledge In latin عکس های اسم Oha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Omja  / معنی Omja 0

boy Name Omja / معنی Omja

نام Omja به معنای born of cosmic unity در لاتین می باشد meaning of Omja name born of cosmic unity In latin عکس های اسم Omja را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Osman, Usman  / معنی Osman, Usman 0

boy Name Osman, Usman / معنی Osman, Usman

نام Osman, Usman به معنای salve of God در لاتین می باشد meaning of Osman, Usman name salve of God In latin عکس های اسم Osman, Usman را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Omanand / معنی Omanand 0

boy Name Omanand / معنی Omanand

نام Omanand به معنای joy of Om در لاتین می باشد meaning of Omanand name joy of Om In latin عکس های اسم Omanand را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس