-

دسته: M

boy Name Mahindra  / معنی Mahindra 0

boy Name Mahindra / معنی Mahindra

نام Mahindra به معنای a king در لاتین می باشد meaning of Mahindra name a king In latin عکس های اسم Mahindra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Manik / معنی Manik 0

boy Name Manik / معنی Manik

نام Manik به معنای gem …. gem در لاتین می باشد meaning of Manik name gem …. gem In latin عکس های اسم Manik را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Maheshwar  / معنی Maheshwar 0

boy Name Maheshwar / معنی Maheshwar

نام Maheshwar به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Maheshwar name Lord Shiva In latin عکس های اسم Maheshwar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Mandeep  / معنی Mandeep 0

boy Name Mandeep / معنی Mandeep

نام Mandeep به معنای light of the mind در لاتین می باشد meaning of Mandeep name light of the mind In latin عکس های اسم Mandeep را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Manuj / معنی Manuj 0

boy Name Manuj / معنی Manuj

نام Manuj به معنای son of Manu در لاتین می باشد meaning of Manuj name son of Manu In latin عکس های اسم Manuj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Mudita  / معنی Mudita 0

boy Name Mudita / معنی Mudita

نام Mudita به معنای happy در لاتین می باشد meaning of Mudita name happy In latin عکس های اسم Mudita را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Mahavir / معنی Mahavir 0

boy Name Mahavir / معنی Mahavir

نام Mahavir به معنای most courageous among men در لاتین می باشد meaning of Mahavir name most courageous among men In latin عکس های اسم Mahavir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Mithilesh  / معنی Mithilesh 0

boy Name Mithilesh / معنی Mithilesh

نام Mithilesh به معنای the king of Mithila, Janak, father of Sita در لاتین می باشد meaning of Mithilesh name the king of Mithila, Janak, father of Sita In latin عکس های اسم Mithilesh...

boy Name Manmatha  / معنی Manmatha 0

boy Name Manmatha / معنی Manmatha

نام Manmatha به معنای Cupid در لاتین می باشد meaning of Manmatha name Cupid In latin عکس های اسم Manmatha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Murad  / معنی Murad 0

boy Name Murad / معنی Murad

نام Murad به معنای prowess در لاتین می باشد meaning of Murad name prowess In latin عکس های اسم Murad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس