-

دسته: L

boy Name Lambodar  / معنی Lambodar 0

boy Name Lambodar / معنی Lambodar

نام Lambodar به معنای Lord Ganesh در لاتین می باشد meaning of Lambodar name Lord Ganesh In latin عکس های اسم Lambodar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lav, Luv  / معنی Lav, Luv 0

boy Name Lav, Luv / معنی Lav, Luv

نام Lav, Luv به معنای son of Lord Rama در لاتین می باشد meaning of Lav, Luv name son of Lord Rama In latin عکس های اسم Lav, Luv را در انتهای مطلب مشاهده...

boy Name Lalitchandra / معنی Lalitchandra 0

boy Name Lalitchandra / معنی Lalitchandra

نام Lalitchandra به معنای beautiful moon در لاتین می باشد meaning of Lalitchandra name beautiful moon In latin عکس های اسم Lalitchandra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Latif  / معنی Latif 0

boy Name Latif / معنی Latif

نام Latif به معنای elegant در لاتین می باشد meaning of Latif name elegant In latin عکس های اسم Latif را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lokesh / معنی Lokesh 0

boy Name Lokesh / معنی Lokesh

نام Lokesh به معنای king of world در لاتین می باشد meaning of Lokesh name king of world In latin عکس های اسم Lokesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lakshmigopal  / معنی Lakshmigopal 0

boy Name Lakshmigopal / معنی Lakshmigopal

نام Lakshmigopal به معنای Lord vishnu در لاتین می باشد meaning of Lakshmigopal name Lord vishnu In latin عکس های اسم Lakshmigopal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lakshmibanta  / معنی Lakshmibanta 0

boy Name Lakshmibanta / معنی Lakshmibanta

نام Lakshmibanta به معنای fortunate در لاتین می باشد meaning of Lakshmibanta name fortunate In latin عکس های اسم Lakshmibanta را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lavana  / معنی Lavana 0

boy Name Lavana / معنی Lavana

نام Lavana به معنای handsome در لاتین می باشد meaning of Lavana name handsome In latin عکس های اسم Lavana را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lokranjan  / معنی Lokranjan 0

boy Name Lokranjan / معنی Lokranjan

نام Lokranjan به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Lokranjan name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Lokranjan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Lagan  / معنی Lagan 0

boy Name Lagan / معنی Lagan

نام Lagan به معنای appropriate time در لاتین می باشد meaning of Lagan name appropriate time In latin عکس های اسم Lagan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس