-

دسته: K

boy Name Kaustav  / معنی Kaustav 0

boy Name Kaustav / معنی Kaustav

نام Kaustav به معنای a legendary gem; a gem worn by Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Kaustav name a legendary gem; a gem worn by Lord Vishnu In latin عکس های...

boy Name Kundan  / معنی Kundan 0

boy Name Kundan / معنی Kundan

نام Kundan به معنای pure در لاتین می باشد meaning of Kundan name pure In latin عکس های اسم Kundan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Karna  / معنی Karna 0

boy Name Karna / معنی Karna

نام Karna به معنای the firstborn of Kunti در لاتین می باشد meaning of Karna name the firstborn of Kunti In latin عکس های اسم Karna را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kunja  / معنی Kunja 0

boy Name Kunja / معنی Kunja

نام Kunja به معنای grove of trees در لاتین می باشد meaning of Kunja name grove of trees In latin عکس های اسم Kunja را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kanwal  / معنی Kanwal 0

boy Name Kanwal / معنی Kanwal

نام Kanwal به معنای lotus در لاتین می باشد meaning of Kanwal name lotus In latin عکس های اسم Kanwal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kunjabihari  / معنی Kunjabihari 0

boy Name Kunjabihari / معنی Kunjabihari

نام Kunjabihari به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Kunjabihari name Lord Krishna In latin عکس های اسم Kunjabihari را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kedar  / معنی Kedar 0

boy Name Kedar / معنی Kedar

نام Kedar به معنای a raga در لاتین می باشد meaning of Kedar name a raga In latin عکس های اسم Kedar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kamalnayan  / معنی Kamalnayan 0

boy Name Kamalnayan / معنی Kamalnayan

نام Kamalnayan به معنای lotus eyed در لاتین می باشد meaning of Kamalnayan name lotus eyed In latin عکس های اسم Kamalnayan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kantimoy  / معنی Kantimoy 0

boy Name Kantimoy / معنی Kantimoy

نام Kantimoy به معنای lustrous در لاتین می باشد meaning of Kantimoy name lustrous In latin عکس های اسم Kantimoy را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Kumar  / معنی Kumar 0

boy Name Kumar / معنی Kumar

نام Kumar به معنای prince در لاتین می باشد meaning of Kumar name prince In latin عکس های اسم Kumar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس