-

دسته: J

boy Name Jatin  / معنی Jatin 0

boy Name Jatin / معنی Jatin

نام Jatin به معنای pertaining ato saint در لاتین می باشد meaning of Jatin name pertaining ato saint In latin عکس های اسم Jatin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jaimini  / معنی Jaimini 0

boy Name Jaimini / معنی Jaimini

نام Jaimini به معنای an ancient philosopher در لاتین می باشد meaning of Jaimini name an ancient philosopher In latin عکس های اسم Jaimini را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagadip / معنی Jagadip 0

boy Name Jagadip / معنی Jagadip

نام Jagadip به معنای lamp of the universe در لاتین می باشد meaning of Jagadip name lamp of the universe In latin عکس های اسم Jagadip را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jehangir / معنی Jehangir 0

boy Name Jehangir / معنی Jehangir

نام Jehangir به معنای Akbar’s son در لاتین می باشد meaning of Jehangir name Akbar’s son In latin عکس های اسم Jehangir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jalal  / معنی Jalal 0

boy Name Jalal / معنی Jalal

نام Jalal به معنای glory در لاتین می باشد meaning of Jalal name glory In latin عکس های اسم Jalal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jalil  / معنی Jalil 0

boy Name Jalil / معنی Jalil

نام Jalil به معنای revered در لاتین می باشد meaning of Jalil name revered In latin عکس های اسم Jalil را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jnyaneshwar / معنی Jnyaneshwar 0

boy Name Jnyaneshwar / معنی Jnyaneshwar

نام Jnyaneshwar به معنای god of wisdom در لاتین می باشد meaning of Jnyaneshwar name god of wisdom In latin عکس های اسم Jnyaneshwar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Janak / معنی Janak 0

boy Name Janak / معنی Janak

نام Janak به معنای father of Sita, creator در لاتین می باشد meaning of Janak name father of Sita, creator In latin عکس های اسم Janak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jenya / معنی Jenya 0

boy Name Jenya / معنی Jenya

نام Jenya به معنای TRUE در لاتین می باشد meaning of Jenya name TRUE In latin عکس های اسم Jenya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jaidayal  / معنی Jaidayal 0

boy Name Jaidayal / معنی Jaidayal

نام Jaidayal به معنای victory of kindness در لاتین می باشد meaning of Jaidayal name victory of kindness In latin عکس های اسم Jaidayal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس