-

دسته: J

boy Name Jaigopal  / معنی Jaigopal 0

boy Name Jaigopal / معنی Jaigopal

نام Jaigopal به معنای victory of Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Jaigopal name victory of Lord Krishna In latin عکس های اسم Jaigopal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagannath / معنی Jagannath 0

boy Name Jagannath / معنی Jagannath

نام Jagannath به معنای lord of the world در لاتین می باشد meaning of Jagannath name lord of the world In latin عکس های اسم Jagannath را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jairaj  / معنی Jairaj 0

boy Name Jairaj / معنی Jairaj

نام Jairaj به معنای lord of victory در لاتین می باشد meaning of Jairaj name lord of victory In latin عکس های اسم Jairaj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jyotirmoy  / معنی Jyotirmoy 0

boy Name Jyotirmoy / معنی Jyotirmoy

نام Jyotirmoy به معنای lustrous در لاتین می باشد meaning of Jyotirmoy name lustrous In latin عکس های اسم Jyotirmoy را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagadeep / معنی Jagadeep 0

boy Name Jagadeep / معنی Jagadeep

نام Jagadeep به معنای light of the world در لاتین می باشد meaning of Jagadeep name light of the world In latin عکس های اسم Jagadeep را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jugnu  / معنی Jugnu 0

boy Name Jugnu / معنی Jugnu

نام Jugnu به معنای a firefly در لاتین می باشد meaning of Jugnu name a firefly In latin عکس های اسم Jugnu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jaiwant  / معنی Jaiwant 0

boy Name Jaiwant / معنی Jaiwant

نام Jaiwant به معنای victory در لاتین می باشد meaning of Jaiwant name victory In latin عکس های اسم Jaiwant را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jayant / معنی Jayant 0

boy Name Jayant / معنی Jayant

نام Jayant به معنای victorious در لاتین می باشد meaning of Jayant name victorious In latin عکس های اسم Jayant را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jograj  / معنی Jograj 0

boy Name Jograj / معنی Jograj

نام Jograj به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Jograj name Lord Krishna In latin عکس های اسم Jograj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagadayu / معنی Jagadayu 0

boy Name Jagadayu / معنی Jagadayu

نام Jagadayu به معنای life spring of the universe در لاتین می باشد meaning of Jagadayu name life spring of the universe In latin عکس های اسم Jagadayu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس