-

دسته: J

boy Name Jitendra / معنی Jitendra 0

boy Name Jitendra / معنی Jitendra

نام Jitendra به معنای lord of conquerers در لاتین می باشد meaning of Jitendra name lord of conquerers In latin عکس های اسم Jitendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jishnu / معنی Jishnu 0

boy Name Jishnu / معنی Jishnu

نام Jishnu به معنای triumphant در لاتین می باشد meaning of Jishnu name triumphant In latin عکس های اسم Jishnu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jasamit  / معنی Jasamit 0

boy Name Jasamit / معنی Jasamit

نام Jasamit به معنای protected by fame در لاتین می باشد meaning of Jasamit name protected by fame In latin عکس های اسم Jasamit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jag  / معنی Jag 0

boy Name Jag / معنی Jag

نام Jag به معنای the universe در لاتین می باشد meaning of Jag name the universe In latin عکس های اسم Jag را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jaipal  / معنی Jaipal 0

boy Name Jaipal / معنی Jaipal

نام Jaipal به معنای Lord Brahma در لاتین می باشد meaning of Jaipal name Lord Brahma In latin عکس های اسم Jaipal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagadev / معنی Jagadev 0

boy Name Jagadev / معنی Jagadev

نام Jagadev به معنای lord of the world در لاتین می باشد meaning of Jagadev name lord of the world In latin عکس های اسم Jagadev را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jahan  / معنی Jahan 0

boy Name Jahan / معنی Jahan

نام Jahan به معنای the world در لاتین می باشد meaning of Jahan name the world In latin عکس های اسم Jahan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jayanta  / معنی Jayanta 0

boy Name Jayanta / معنی Jayanta

نام Jayanta به معنای Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Jayanta name Lord Vishnu In latin عکس های اسم Jayanta را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jagadish  / معنی Jagadish 0

boy Name Jagadish / معنی Jagadish

نام Jagadish به معنای lord of the universe در لاتین می باشد meaning of Jagadish name lord of the universe In latin عکس های اسم Jagadish را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Jaichand  / معنی Jaichand 0

boy Name Jaichand / معنی Jaichand

نام Jaichand به معنای victory of the moon در لاتین می باشد meaning of Jaichand name victory of the moon In latin عکس های اسم Jaichand را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس