-

دسته: G

boy Name Gaurav / معنی Gaurav 0

boy Name Gaurav / معنی Gaurav

نام Gaurav به معنای honour, pride, respect در لاتین می باشد meaning of Gaurav name honour, pride, respect In latin عکس های اسم Gaurav را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gunalan / معنی Gunalan 0

boy Name Gunalan / معنی Gunalan

نام Gunalan به معنای filled with virtue در لاتین می باشد meaning of Gunalan name filled with virtue In latin عکس های اسم Gunalan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gajanand  / معنی Gajanand 0

boy Name Gajanand / معنی Gajanand

نام Gajanand به معنای Lord Ganesh در لاتین می باشد meaning of Gajanand name Lord Ganesh In latin عکس های اسم Gajanand را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Garisht / معنی Garisht 0

boy Name Garisht / معنی Garisht

نام Garisht به معنای heaviest در لاتین می باشد meaning of Garisht name heaviest In latin عکس های اسم Garisht را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gagan / معنی Gagan 0

boy Name Gagan / معنی Gagan

نام Gagan به معنای sky, heaven در لاتین می باشد meaning of Gagan name sky, heaven In latin عکس های اسم Gagan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ganendra / معنی Ganendra 0

boy Name Ganendra / معنی Ganendra

نام Ganendra به معنای lord of a troop در لاتین می باشد meaning of Ganendra name lord of a troop In latin عکس های اسم Ganendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gayan / معنی Gayan 0

boy Name Gayan / معنی Gayan

نام Gayan به معنای sky در لاتین می باشد meaning of Gayan name sky In latin عکس های اسم Gayan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ganapati  / معنی Ganapati 0

boy Name Ganapati / معنی Ganapati

نام Ganapati به معنای Lord Ganesh در لاتین می باشد meaning of Ganapati name Lord Ganesh In latin عکس های اسم Ganapati را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gurdayal / معنی Gurdayal 0

boy Name Gurdayal / معنی Gurdayal

نام Gurdayal به معنای compassionate guru در لاتین می باشد meaning of Gurdayal name compassionate guru In latin عکس های اسم Gurdayal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gulzarilal  / معنی Gulzarilal 0

boy Name Gulzarilal / معنی Gulzarilal

نام Gulzarilal به معنای name of Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Gulzarilal name name of Lord Krishna In latin عکس های اسم Gulzarilal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس