-

دسته: G

boy Name Gunjan  / معنی Gunjan 0

boy Name Gunjan / معنی Gunjan

نام Gunjan به معنای buzzing of a bee در لاتین می باشد meaning of Gunjan name buzzing of a bee In latin عکس های اسم Gunjan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gunwant  / معنی Gunwant 0

boy Name Gunwant / معنی Gunwant

نام Gunwant به معنای virtuous در لاتین می باشد meaning of Gunwant name virtuous In latin عکس های اسم Gunwant را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gangadhar / معنی Gangadhar 0

boy Name Gangadhar / معنی Gangadhar

نام Gangadhar به معنای holding the ganga, lord shiva در لاتین می باشد meaning of Gangadhar name holding the ganga, lord shiva In latin عکس های اسم Gangadhar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Girindra  / معنی Girindra 0

boy Name Girindra / معنی Girindra

نام Girindra به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Girindra name Lord Shiva In latin عکس های اسم Girindra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gursharan / معنی Gursharan 0

boy Name Gursharan / معنی Gursharan

نام Gursharan به معنای refuge at the guru در لاتین می باشد meaning of Gursharan name refuge at the guru In latin عکس های اسم Gursharan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gayak / معنی Gayak 0

boy Name Gayak / معنی Gayak

نام Gayak به معنای singer در لاتین می باشد meaning of Gayak name singer In latin عکس های اسم Gayak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ganaka / معنی Ganaka 0

boy Name Ganaka / معنی Ganaka

نام Ganaka به معنای one who calculates در لاتین می باشد meaning of Ganaka name one who calculates In latin عکس های اسم Ganaka را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gandharaj / معنی Gandharaj 0

boy Name Gandharaj / معنی Gandharaj

نام Gandharaj به معنای king of fragrance در لاتین می باشد meaning of Gandharaj name king of fragrance In latin عکس های اسم Gandharaj را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gopesh  / معنی Gopesh 0

boy Name Gopesh / معنی Gopesh

نام Gopesh به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Gopesh name Lord Krishna In latin عکس های اسم Gopesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gangeya  / معنی Gangeya 0

boy Name Gangeya / معنی Gangeya

نام Gangeya به معنای of the Ganga در لاتین می باشد meaning of Gangeya name of the Ganga In latin عکس های اسم Gangeya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس