-

دسته: G

boy Name Gautam  / معنی Gautam 0

boy Name Gautam / معنی Gautam

نام Gautam به معنای Lord Buddha در لاتین می باشد meaning of Gautam name Lord Buddha In latin عکس های اسم Gautam را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Govind / معنی Govind 0

boy Name Govind / معنی Govind

نام Govind به معنای cowherd در لاتین می باشد meaning of Govind name cowherd In latin عکس های اسم Govind را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ganjan / معنی Ganjan 0

boy Name Ganjan / معنی Ganjan

نام Ganjan به معنای surpassing در لاتین می باشد meaning of Ganjan name surpassing In latin عکس های اسم Ganjan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gulzar  / معنی Gulzar 0

boy Name Gulzar / معنی Gulzar

نام Gulzar به معنای gardener در لاتین می باشد meaning of Gulzar name gardener In latin عکس های اسم Gulzar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gaurinath  / معنی Gaurinath 0

boy Name Gaurinath / معنی Gaurinath

نام Gaurinath به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Gaurinath name Lord Shiva In latin عکس های اسم Gaurinath را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gulfam  / معنی Gulfam 0

boy Name Gulfam / معنی Gulfam

نام Gulfam به معنای the colour در لاتین می باشد meaning of Gulfam name the colour In latin عکس های اسم Gulfam را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gunayukth / معنی Gunayukth 0

boy Name Gunayukth / معنی Gunayukth

نام Gunayukth به معنای endowed with virtue در لاتین می باشد meaning of Gunayukth name endowed with virtue In latin عکس های اسم Gunayukth را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Grihith / معنی Grihith 0

boy Name Grihith / معنی Grihith

نام Grihith به معنای understood, accepted در لاتین می باشد meaning of Grihith name understood, accepted In latin عکس های اسم Grihith را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gyandev  / معنی Gyandev 0

boy Name Gyandev / معنی Gyandev

نام Gyandev به معنای lord of knowledge در لاتین می باشد meaning of Gyandev name lord of knowledge In latin عکس های اسم Gyandev را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Gajendra / معنی Gajendra 0

boy Name Gajendra / معنی Gajendra

نام Gajendra به معنای elephant king در لاتین می باشد meaning of Gajendra name elephant king In latin عکس های اسم Gajendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس