-

دسته: F

boy Name Fanibhusan  / معنی Fanibhusan 0

boy Name Fanibhusan / معنی Fanibhusan

نام Fanibhusan به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Fanibhusan name Lord Shiva In latin عکس های اسم Fanibhusan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fadl Ullah  / معنی Fadl Ullah 0

boy Name Fadl Ullah / معنی Fadl Ullah

نام Fadl Ullah به معنای excellence of God در لاتین می باشد meaning of Fadl Ullah name excellence of God In latin عکس های اسم Fadl Ullah را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fahad / معنی Fahad 0

boy Name Fahad / معنی Fahad

نام Fahad به معنای lynx در لاتین می باشد meaning of Fahad name lynx In latin عکس های اسم Fahad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fateh  / معنی Fateh 0

boy Name Fateh / معنی Fateh

نام Fateh به معنای victory در لاتین می باشد meaning of Fateh name victory In latin عکس های اسم Fateh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fareed  / معنی Fareed 0

boy Name Fareed / معنی Fareed

نام Fareed به معنای unique در لاتین می باشد meaning of Fareed name unique In latin عکس های اسم Fareed را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fravash  / معنی Fravash 0

boy Name Fravash / معنی Fravash

نام Fravash به معنای guardian angel در لاتین می باشد meaning of Fravash name guardian angel In latin عکس های اسم Fravash را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Falguni, Phalguni  / معنی Falguni, Phalguni 0

boy Name Falguni, Phalguni / معنی Falguni, Phalguni

نام Falguni, Phalguni به معنای born in Falgun, a Hindu month; Arjun در لاتین می باشد meaning of Falguni, Phalguni name born in Falgun, a Hindu month; Arjun In latin عکس های اسم Falguni,...

boy Name Faarooq / معنی Faarooq 0

boy Name Faarooq / معنی Faarooq

نام Faarooq به معنای one who distinguishes truth from falsehood در لاتین می باشد meaning of Faarooq name one who distinguishes truth from falsehood In latin عکس های اسم Faarooq را در انتهای مطلب...

boy Name Fakhry  / معنی Fakhry 0

boy Name Fakhry / معنی Fakhry

نام Fakhry به معنای honorary در لاتین می باشد meaning of Fakhry name honorary In latin عکس های اسم Fakhry را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Faraz  / معنی Faraz 0

boy Name Faraz / معنی Faraz

نام Faraz به معنای equitable در لاتین می باشد meaning of Faraz name equitable In latin عکس های اسم Faraz را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس