-

دسته: F

boy Name Falguni, Phalguni  / معنی Falguni, Phalguni 0

boy Name Falguni, Phalguni / معنی Falguni, Phalguni

نام Falguni, Phalguni به معنای born in Falgun, a Hindu month; Arjun در لاتین می باشد meaning of Falguni, Phalguni name born in Falgun, a Hindu month; Arjun In latin عکس های اسم Falguni,...

boy Name Faarooq / معنی Faarooq 0

boy Name Faarooq / معنی Faarooq

نام Faarooq به معنای one who distinguishes truth from falsehood در لاتین می باشد meaning of Faarooq name one who distinguishes truth from falsehood In latin عکس های اسم Faarooq را در انتهای مطلب...

boy Name Fakhry  / معنی Fakhry 0

boy Name Fakhry / معنی Fakhry

نام Fakhry به معنای honorary در لاتین می باشد meaning of Fakhry name honorary In latin عکس های اسم Fakhry را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Faraz  / معنی Faraz 0

boy Name Faraz / معنی Faraz

نام Faraz به معنای equitable در لاتین می باشد meaning of Faraz name equitable In latin عکس های اسم Faraz را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fuad  / معنی Fuad 0

boy Name Fuad / معنی Fuad

نام Fuad به معنای heart در لاتین می باشد meaning of Fuad name heart In latin عکس های اسم Fuad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Farhat  / معنی Farhat 0

boy Name Farhat / معنی Farhat

نام Farhat به معنای happiness در لاتین می باشد meaning of Farhat name happiness In latin عکس های اسم Farhat را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Fawaz  / معنی Fawaz 0

boy Name Fawaz / معنی Fawaz

نام Fawaz به معنای successful در لاتین می باشد meaning of Fawaz name successful In latin عکس های اسم Fawaz را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس