-

دسته: D

boy Name Devadhipa / معنی Devadhipa 0

boy Name Devadhipa / معنی Devadhipa

نام Devadhipa به معنای lord of the gods در لاتین می باشد meaning of Devadhipa name lord of the gods In latin عکس های اسم Devadhipa را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dharmveer  / معنی Dharmveer 0

boy Name Dharmveer / معنی Dharmveer

نام Dharmveer به معنای religious در لاتین می باشد meaning of Dharmveer name religious In latin عکس های اسم Dharmveer را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dharmadev / معنی Dharmadev 0

boy Name Dharmadev / معنی Dharmadev

نام Dharmadev به معنای lord of law در لاتین می باشد meaning of Dharmadev name lord of law In latin عکس های اسم Dharmadev را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dayasagara / معنی Dayasagara 0

boy Name Dayasagara / معنی Dayasagara

نام Dayasagara به معنای ocean of compassionate در لاتین می باشد meaning of Dayasagara name ocean of compassionate In latin عکس های اسم Dayasagara را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dabeet  / معنی Dabeet 0

boy Name Dabeet / معنی Dabeet

نام Dabeet به معنای warrior در لاتین می باشد meaning of Dabeet name warrior In latin عکس های اسم Dabeet را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dhansukh  / معنی Dhansukh 0

boy Name Dhansukh / معنی Dhansukh

نام Dhansukh به معنای wealthy; happy در لاتین می باشد meaning of Dhansukh name wealthy; happy In latin عکس های اسم Dhansukh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Divyendu / معنی Divyendu 0

boy Name Divyendu / معنی Divyendu

نام Divyendu به معنای bright moon در لاتین می باشد meaning of Divyendu name bright moon In latin عکس های اسم Divyendu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dinapati  / معنی Dinapati 0

boy Name Dinapati / معنی Dinapati

نام Dinapati به معنای the sun در لاتین می باشد meaning of Dinapati name the sun In latin عکس های اسم Dinapati را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Devilal / معنی Devilal 0

boy Name Devilal / معنی Devilal

نام Devilal به معنای son of godess در لاتین می باشد meaning of Devilal name son of godess In latin عکس های اسم Devilal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dhanesh / معنی Dhanesh 0

boy Name Dhanesh / معنی Dhanesh

نام Dhanesh به معنای lord of wealth در لاتین می باشد meaning of Dhanesh name lord of wealth In latin عکس های اسم Dhanesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس