-

دسته: D

boy Name Dhevan  / معنی Dhevan 0

boy Name Dhevan / معنی Dhevan

نام Dhevan به معنای godly در لاتین می باشد meaning of Dhevan name godly In latin عکس های اسم Dhevan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Durjaya / معنی Durjaya 0

boy Name Durjaya / معنی Durjaya

نام Durjaya به معنای difficult to conquer در لاتین می باشد meaning of Durjaya name difficult to conquer In latin عکس های اسم Durjaya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Devajyoti  / معنی Devajyoti 0

boy Name Devajyoti / معنی Devajyoti

نام Devajyoti به معنای brightness of the Lord در لاتین می باشد meaning of Devajyoti name brightness of the Lord In latin عکس های اسم Devajyoti را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dalajit / معنی Dalajit 0

boy Name Dalajit / معنی Dalajit

نام Dalajit به معنای winning over a group در لاتین می باشد meaning of Dalajit name winning over a group In latin عکس های اسم Dalajit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dakshi  / معنی Dakshi 0

boy Name Dakshi / معنی Dakshi

نام Dakshi به معنای The glorious در لاتین می باشد meaning of Dakshi name The glorious In latin عکس های اسم Dakshi را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dulal  / معنی Dulal 0

boy Name Dulal / معنی Dulal

نام Dulal به معنای dear one در لاتین می باشد meaning of Dulal name dear one In latin عکس های اسم Dulal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Devya / معنی Devya 0

boy Name Devya / معنی Devya

نام Devya به معنای devine power در لاتین می باشد meaning of Devya name devine power In latin عکس های اسم Devya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Deepit  / معنی Deepit 0

boy Name Deepit / معنی Deepit

نام Deepit به معنای lighted در لاتین می باشد meaning of Deepit name lighted In latin عکس های اسم Deepit را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Devadyumna / معنی Devadyumna 0

boy Name Devadyumna / معنی Devadyumna

نام Devadyumna به معنای glory of the gods در لاتین می باشد meaning of Devadyumna name glory of the gods In latin عکس های اسم Devadyumna را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Deepesh  / معنی Deepesh 0

boy Name Deepesh / معنی Deepesh

نام Deepesh به معنای lord of light در لاتین می باشد meaning of Deepesh name lord of light In latin عکس های اسم Deepesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس