-

دسته: D

boy Name Dev Kumar  / معنی Dev Kumar 0

boy Name Dev Kumar / معنی Dev Kumar

نام Dev Kumar به معنای son of gods در لاتین می باشد meaning of Dev Kumar name son of gods In latin عکس های اسم Dev Kumar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Duranjaya / معنی Duranjaya 0

boy Name Duranjaya / معنی Duranjaya

نام Duranjaya به معنای a heroic son در لاتین می باشد meaning of Duranjaya name a heroic son In latin عکس های اسم Duranjaya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dheeran  / معنی Dheeran 0

boy Name Dheeran / معنی Dheeran

نام Dheeran به معنای achiever در لاتین می باشد meaning of Dheeran name achiever In latin عکس های اسم Dheeran را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dushyanta  / معنی Dushyanta 0

boy Name Dushyanta / معنی Dushyanta

نام Dushyanta به معنای a king from the epic Mahabharata در لاتین می باشد meaning of Dushyanta name a king from the epic Mahabharata In latin عکس های اسم Dushyanta را در انتهای مطلب...

boy Name Devadatta / معنی Devadatta 0

boy Name Devadatta / معنی Devadatta

نام Devadatta به معنای god given در لاتین می باشد meaning of Devadatta name god given In latin عکس های اسم Devadatta را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Darpak / معنی Darpak 0

boy Name Darpak / معنی Darpak

نام Darpak به معنای Kamdev, god of love در لاتین می باشد meaning of Darpak name Kamdev, god of love In latin عکس های اسم Darpak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Deeptimoy  / معنی Deeptimoy 0

boy Name Deeptimoy / معنی Deeptimoy

نام Deeptimoy به معنای lustrous در لاتین می باشد meaning of Deeptimoy name lustrous In latin عکس های اسم Deeptimoy را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dalapathi / معنی Dalapathi 0

boy Name Dalapathi / معنی Dalapathi

نام Dalapathi به معنای leader of a group در لاتین می باشد meaning of Dalapathi name leader of a group In latin عکس های اسم Dalapathi را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dharmachandra / معنی Dharmachandra 0

boy Name Dharmachandra / معنی Dharmachandra

نام Dharmachandra به معنای moon of dharma در لاتین می باشد meaning of Dharmachandra name moon of dharma In latin عکس های اسم Dharmachandra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dasharath  / معنی Dasharath 0

boy Name Dasharath / معنی Dasharath

نام Dasharath به معنای the father of Lord Rama در لاتین می باشد meaning of Dasharath name the father of Lord Rama In latin عکس های اسم Dasharath را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس