-

دسته: D

boy Name Deepan  / معنی Deepan 0

boy Name Deepan / معنی Deepan

نام Deepan به معنای lighting up در لاتین می باشد meaning of Deepan name lighting up In latin عکس های اسم Deepan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Devanand / معنی Devanand 0

boy Name Devanand / معنی Devanand

نام Devanand به معنای joy of god در لاتین می باشد meaning of Devanand name joy of god In latin عکس های اسم Devanand را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dheerendra  / معنی Dheerendra 0

boy Name Dheerendra / معنی Dheerendra

نام Dheerendra به معنای god of courage در لاتین می باشد meaning of Dheerendra name god of courage In latin عکس های اسم Dheerendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Deeptanshu  / معنی Deeptanshu 0

boy Name Deeptanshu / معنی Deeptanshu

نام Deeptanshu به معنای the sun در لاتین می باشد meaning of Deeptanshu name the sun In latin عکس های اسم Deeptanshu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dasmaya / معنی Dasmaya 0

boy Name Dasmaya / معنی Dasmaya

نام Dasmaya به معنای beautiful در لاتین می باشد meaning of Dasmaya name beautiful In latin عکس های اسم Dasmaya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Debashis  / معنی Debashis 0

boy Name Debashis / معنی Debashis

نام Debashis به معنای benediction of god در لاتین می باشد meaning of Debashis name benediction of god In latin عکس های اسم Debashis را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dhawal  / معنی Dhawal 0

boy Name Dhawal / معنی Dhawal

نام Dhawal به معنای white در لاتین می باشد meaning of Dhawal name white In latin عکس های اسم Dhawal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dinesh / معنی Dinesh 0

boy Name Dinesh / معنی Dinesh

نام Dinesh به معنای sun, god of the day در لاتین می باشد meaning of Dinesh name sun, god of the day In latin عکس های اسم Dinesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dhevaneyan  / معنی Dhevaneyan 0

boy Name Dhevaneyan / معنی Dhevaneyan

نام Dhevaneyan به معنای pious در لاتین می باشد meaning of Dhevaneyan name pious In latin عکس های اسم Dhevaneyan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Dakshesh / معنی Dakshesh 0

boy Name Dakshesh / معنی Dakshesh

نام Dakshesh به معنای Shiva در لاتین می باشد meaning of Dakshesh name Shiva In latin عکس های اسم Dakshesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس