-

دسته: B

boy Name Baladhitya / معنی Baladhitya 0

boy Name Baladhitya / معنی Baladhitya

نام Baladhitya به معنای the newly risen sun در لاتین می باشد meaning of Baladhitya name the newly risen sun In latin عکس های اسم Baladhitya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Brijesh / معنی Brijesh 0

boy Name Brijesh / معنی Brijesh

نام Brijesh به معنای god of the land of Brij در لاتین می باشد meaning of Brijesh name god of the land of Brij In latin عکس های اسم Brijesh را در انتهای مطلب...

boy Name Bahuleya  / معنی Bahuleya 0

boy Name Bahuleya / معنی Bahuleya

نام Bahuleya به معنای Lord Kartikeya در لاتین می باشد meaning of Bahuleya name Lord Kartikeya In latin عکس های اسم Bahuleya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bodhan  / معنی Bodhan 0

boy Name Bodhan / معنی Bodhan

نام Bodhan به معنای kindling در لاتین می باشد meaning of Bodhan name kindling In latin عکس های اسم Bodhan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balanath / معنی Balanath 0

boy Name Balanath / معنی Balanath

نام Balanath به معنای lord of strength در لاتین می باشد meaning of Balanath name lord of strength In latin عکس های اسم Balanath را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balakrishna / معنی Balakrishna 0

boy Name Balakrishna / معنی Balakrishna

نام Balakrishna به معنای young krishna در لاتین می باشد meaning of Balakrishna name young krishna In latin عکس های اسم Balakrishna را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balaaditya / معنی Balaaditya 0

boy Name Balaaditya / معنی Balaaditya

نام Balaaditya به معنای young sun در لاتین می باشد meaning of Balaaditya name young sun In latin عکس های اسم Balaaditya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bratindra  / معنی Bratindra 0

boy Name Bratindra / معنی Bratindra

نام Bratindra به معنای devoted to right deeds در لاتین می باشد meaning of Bratindra name devoted to right deeds In latin عکس های اسم Bratindra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bankimchandra  / معنی Bankimchandra 0

boy Name Bankimchandra / معنی Bankimchandra

نام Bankimchandra به معنای crescent moon در لاتین می باشد meaning of Bankimchandra name crescent moon In latin عکس های اسم Bankimchandra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhairav  / معنی Bhairav 0

boy Name Bhairav / معنی Bhairav

نام Bhairav به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Bhairav name Lord Shiva In latin عکس های اسم Bhairav را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس