-

دسته: B

boy Name Balan / معنی Balan 0

boy Name Balan / معنی Balan

نام Balan به معنای youthful در لاتین می باشد meaning of Balan name youthful In latin عکس های اسم Balan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhargava  / معنی Bhargava 0

boy Name Bhargava / معنی Bhargava

نام Bhargava به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد meaning of Bhargava name Lord Shiva In latin عکس های اسم Bhargava را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhagaditya / معنی Bhagaditya 0

boy Name Bhagaditya / معنی Bhagaditya

نام Bhagaditya به معنای the sun which bestows wealth در لاتین می باشد meaning of Bhagaditya name the sun which bestows wealth In latin عکس های اسم Bhagaditya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bimal  / معنی Bimal 0

boy Name Bimal / معنی Bimal

نام Bimal به معنای pure در لاتین می باشد meaning of Bimal name pure In latin عکس های اسم Bimal را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhagirat / معنی Bhagirat 0

boy Name Bhagirat / معنی Bhagirat

نام Bhagirat به معنای with glorious chariot در لاتین می باشد meaning of Bhagirat name with glorious chariot In latin عکس های اسم Bhagirat را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balvindra, Balvinder  / معنی Balvindra, Balvinder 0

boy Name Balvindra, Balvinder / معنی Balvindra, Balvinder

نام Balvindra, Balvinder به معنای strong در لاتین می باشد meaning of Balvindra, Balvinder name strong In latin عکس های اسم Balvindra, Balvinder را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bipin / معنی Bipin 0

boy Name Bipin / معنی Bipin

نام Bipin به معنای forest (Vipin) در لاتین می باشد meaning of Bipin name forest (Vipin) In latin عکس های اسم Bipin را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Badriprasad / معنی Badriprasad 0

boy Name Badriprasad / معنی Badriprasad

نام Badriprasad به معنای goft of Badri در لاتین می باشد meaning of Badriprasad name goft of Badri In latin عکس های اسم Badriprasad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Basudha  / معنی Basudha 0

boy Name Basudha / معنی Basudha

نام Basudha به معنای earth در لاتین می باشد meaning of Basudha name earth In latin عکس های اسم Basudha را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balamohan / معنی Balamohan 0

boy Name Balamohan / معنی Balamohan

نام Balamohan به معنای one who is attractive در لاتین می باشد meaning of Balamohan name one who is attractive In latin عکس های اسم Balamohan را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس