-

دسته: B

boy Name Balaram  / معنی Balaram 0

boy Name Balaram / معنی Balaram

نام Balaram به معنای the brother of Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Balaram name the brother of Lord Krishna In latin عکس های اسم Balaram را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balbir  / معنی Balbir 0

boy Name Balbir / معنی Balbir

نام Balbir به معنای strong در لاتین می باشد meaning of Balbir name strong In latin عکس های اسم Balbir را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bankebihari  / معنی Bankebihari 0

boy Name Bankebihari / معنی Bankebihari

نام Bankebihari به معنای Lord Krishna در لاتین می باشد meaning of Bankebihari name Lord Krishna In latin عکس های اسم Bankebihari را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhudev / معنی Bhudev 0

boy Name Bhudev / معنی Bhudev

نام Bhudev به معنای lord of the earth در لاتین می باشد meaning of Bhudev name lord of the earth In latin عکس های اسم Bhudev را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhadrak / معنی Bhadrak 0

boy Name Bhadrak / معنی Bhadrak

نام Bhadrak به معنای handsome در لاتین می باشد meaning of Bhadrak name handsome In latin عکس های اسم Bhadrak را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Brahmabrata  / معنی Brahmabrata 0

boy Name Brahmabrata / معنی Brahmabrata

نام Brahmabrata به معنای ascetic در لاتین می باشد meaning of Brahmabrata name ascetic In latin عکس های اسم Brahmabrata را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Budhil  / معنی Budhil 0

boy Name Budhil / معنی Budhil

نام Budhil به معنای learned در لاتین می باشد meaning of Budhil name learned In latin عکس های اسم Budhil را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhadraksh / معنی Bhadraksh 0

boy Name Bhadraksh / معنی Bhadraksh

نام Bhadraksh به معنای one with beautiful eyes در لاتین می باشد meaning of Bhadraksh name one with beautiful eyes In latin عکس های اسم Bhadraksh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Brahmadutt  / معنی Brahmadutt 0

boy Name Brahmadutt / معنی Brahmadutt

نام Brahmadutt به معنای dedicated to Lord Brahma در لاتین می باشد meaning of Brahmadutt name dedicated to Lord Brahma In latin عکس های اسم Brahmadutt را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bakhtawar / معنی Bakhtawar 0

boy Name Bakhtawar / معنی Bakhtawar

نام Bakhtawar به معنای one who brings good luck در لاتین می باشد meaning of Bakhtawar name one who brings good luck In latin عکس های اسم Bakhtawar را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس