-

دسته: B

boy Name Bilva  / معنی Bilva 0

boy Name Bilva / معنی Bilva

نام Bilva به معنای a sacred leaf در لاتین می باشد meaning of Bilva name a sacred leaf In latin عکس های اسم Bilva را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhadranidhi / معنی Bhadranidhi 0

boy Name Bhadranidhi / معنی Bhadranidhi

نام Bhadranidhi به معنای treasure of goodness در لاتین می باشد meaning of Bhadranidhi name treasure of goodness In latin عکس های اسم Bhadranidhi را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhupen / معنی Bhupen 0

boy Name Bhupen / معنی Bhupen

نام Bhupen به معنای king در لاتین می باشد meaning of Bhupen name king In latin عکس های اسم Bhupen را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bansilal  / معنی Bansilal 0

boy Name Bansilal / معنی Bansilal

نام Bansilal به معنای Lord Krishna; the first lord; Lord Vishnu در لاتین می باشد meaning of Bansilal name Lord Krishna; the first lord; Lord Vishnu In latin عکس های اسم Bansilal را در...

boy Name Bhumi / معنی Bhumi 0

boy Name Bhumi / معنی Bhumi

نام Bhumi به معنای earth در لاتین می باشد meaning of Bhumi name earth In latin عکس های اسم Bhumi را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhavamanyu / معنی Bhavamanyu 0

boy Name Bhavamanyu / معنی Bhavamanyu

نام Bhavamanyu به معنای creator of universe در لاتین می باشد meaning of Bhavamanyu name creator of universe In latin عکس های اسم Bhavamanyu را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bukka  / معنی Bukka 0

boy Name Bukka / معنی Bukka

نام Bukka به معنای heart, loving, sincere در لاتین می باشد meaning of Bukka name heart, loving, sincere In latin عکس های اسم Bukka را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Buddhadev / معنی Buddhadev 0

boy Name Buddhadev / معنی Buddhadev

نام Buddhadev به معنای wise person در لاتین می باشد meaning of Buddhadev name wise person In latin عکس های اسم Buddhadev را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Balachandrav / معنی Balachandrav 0

boy Name Balachandrav / معنی Balachandrav

نام Balachandrav به معنای the crescent moon در لاتین می باشد meaning of Balachandrav name the crescent moon In latin عکس های اسم Balachandrav را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Bhuvanesh / معنی Bhuvanesh 0

boy Name Bhuvanesh / معنی Bhuvanesh

نام Bhuvanesh به معنای lord of the worlds در لاتین می باشد meaning of Bhuvanesh name lord of the worlds In latin عکس های اسم Bhuvanesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس