انتخاب نام کودک – اسم دختر – اسم پسر

راهنمای انتخاب نام کودک – نام های ایرانی و خارجی کودکان – بیبی نیمز – فهرست اسم کودک – اسم بچه – اسم ایرانی کودک – نام خارجی کودک

boy Name Balachandra / معنی Balachandra

نام Balachandra به معنای young moon در لاتین می باشد meaning of Balachandra name young moon In latin عکس های اسم Balachandra را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Badal / معنی Badal

نام Badal به معنای cloud; rain در لاتین می باشد meaning of Badal name cloud; rain In latin عکس های اسم Badal را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Balaraj / معنی Balaraj

نام Balaraj به معنای strong در لاتین می باشد meaning of Balaraj name strong In latin عکس های اسم Balaraj را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Buddhadeva / معنی Buddhadeva

نام Buddhadeva به معنای Gautama Buddha در لاتین می باشد meaning of Buddhadeva name Gautama Buddha In latin عکس های اسم Buddhadeva را در انتهای مطلب ..

ادامه مطلب

boy Name Balaravi / معنی Balaravi

نام Balaravi به معنای the morning sun در لاتین می باشد meaning of Balaravi name the morning sun In latin عکس های اسم Balaravi را در انتهای مطلب مشا..

ادامه مطلب

boy Name Barindra / معنی Barindra

نام Barindra به معنای the ocean در لاتین می باشد meaning of Barindra name the ocean In latin عکس های اسم Barindra را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

boy Name Bhishma / معنی Bhishma

نام Bhishma به معنای one who has taken a terrible vow در لاتین می باشد meaning of Bhishma name one who has taken a terrible vow In latin عکس های ..

ادامه مطلب

boy Name Bhojaraja / معنی Bhojaraja

نام Bhojaraja به معنای lord of generosity در لاتین می باشد meaning of Bhojaraja name lord of generosity In latin عکس های اسم Bhojaraja را در انتهای ..

ادامه مطلب

boy Name Bhaumik / معنی Bhaumik

نام Bhaumik به معنای attached to the earth در لاتین می باشد meaning of Bhaumik name attached to the earth In latin عکس های اسم Bhaumik را در ا..

ادامه مطلب

boy Name Barid / معنی Barid

نام Barid به معنای cloud در لاتین می باشد meaning of Barid name cloud In latin عکس های اسم Barid را در انتهای مطلب مشاهده کنید ..

ادامه مطلب