-

دسته: A

boy Name Amartya  / معنی Amartya 0

boy Name Amartya / معنی Amartya

نام Amartya به معنای immortal, Amber of the sky در لاتین می باشد meaning of Amartya name immortal, Amber of the sky In latin عکس های اسم Amartya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Anupam / معنی Anupam 0

boy Name Anupam / معنی Anupam

نام Anupam به معنای incomparable در لاتین می باشد meaning of Anupam name incomparable In latin عکس های اسم Anupam را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Abhinatha / معنی Abhinatha 0

boy Name Abhinatha / معنی Abhinatha

نام Abhinatha به معنای lord of desires, another name for kama در لاتین می باشد meaning of Abhinatha name lord of desires, another name for kama In latin عکس های اسم Abhinatha را در...

boy Name Amlankusum  / معنی Amlankusum 0

boy Name Amlankusum / معنی Amlankusum

نام Amlankusum به معنای unfading flower در لاتین می باشد meaning of Amlankusum name unfading flower In latin عکس های اسم Amlankusum را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ahmad  / معنی Ahmad 0

boy Name Ahmad / معنی Ahmad

نام Ahmad به معنای praiseworthy, commendable در لاتین می باشد meaning of Ahmad name praiseworthy, commendable In latin عکس های اسم Ahmad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Abhinanda  / معنی Abhinanda 0

boy Name Abhinanda / معنی Abhinanda

نام Abhinanda به معنای to rejoice, to celebrate, to praise, to bless, delight در لاتین می باشد meaning of Abhinanda name to rejoice, to celebrate, to praise, to bless, delight In latin عکس های...

boy Name Agendra  / معنی Agendra 0

boy Name Agendra / معنی Agendra

نام Agendra به معنای king of mountains در لاتین می باشد meaning of Agendra name king of mountains In latin عکس های اسم Agendra را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Anant / معنی Anant 0

boy Name Anant / معنی Anant

نام Anant به معنای infinite در لاتین می باشد meaning of Anant name infinite In latin عکس های اسم Anant را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Abhi  / معنی Abhi 0

boy Name Abhi / معنی Abhi

نام Abhi به معنای fearless در لاتین می باشد meaning of Abhi name fearless In latin عکس های اسم Abhi را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Angad  / معنی Angad 0

boy Name Angad / معنی Angad

نام Angad به معنای an ornament در لاتین می باشد meaning of Angad name an ornament In latin عکس های اسم Angad را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس