-

دسته: A

boy Name Abhijaya  / معنی Abhijaya 0

boy Name Abhijaya / معنی Abhijaya

نام Abhijaya به معنای conquest, complete victory در لاتین می باشد meaning of Abhijaya name conquest, complete victory In latin عکس های اسم Abhijaya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Arnesh  / معنی Arnesh 0

boy Name Arnesh / معنی Arnesh

نام Arnesh به معنای lord of the sea در لاتین می باشد meaning of Arnesh name lord of the sea In latin عکس های اسم Arnesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Adesh  / معنی Adesh 0

boy Name Adesh / معنی Adesh

نام Adesh به معنای command در لاتین می باشد meaning of Adesh name command In latin عکس های اسم Adesh را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Abhijvala  / معنی Abhijvala 0

boy Name Abhijvala / معنی Abhijvala

نام Abhijvala به معنای blazing forth در لاتین می باشد meaning of Abhijvala name blazing forth In latin عکس های اسم Abhijvala را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Abhisoka  / معنی Abhisoka 0

boy Name Abhisoka / معنی Abhisoka

نام Abhisoka به معنای passionate, loving در لاتین می باشد meaning of Abhisoka name passionate, loving In latin عکس های اسم Abhisoka را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Ashok / معنی Ashok 0

boy Name Ashok / معنی Ashok

نام Ashok به معنای one without sorrow در لاتین می باشد meaning of Ashok name one without sorrow In latin عکس های اسم Ashok را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Adhipa  / معنی Adhipa 0

boy Name Adhipa / معنی Adhipa

نام Adhipa به معنای king, ruler در لاتین می باشد meaning of Adhipa name king, ruler In latin عکس های اسم Adhipa را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Arihant / معنی Arihant 0

boy Name Arihant / معنی Arihant

نام Arihant به معنای one who has killed his enemies در لاتین می باشد meaning of Arihant name one who has killed his enemies In latin عکس های اسم Arihant را در انتهای مطلب...

boy Name Adwaya  / معنی Adwaya 0

boy Name Adwaya / معنی Adwaya

نام Adwaya به معنای unique در لاتین می باشد meaning of Adwaya name unique In latin عکس های اسم Adwaya را در انتهای مطلب مشاهده کنید

boy Name Atma  / معنی Atma 0

boy Name Atma / معنی Atma

نام Atma به معنای soul در لاتین می باشد meaning of Atma name soul In latin عکس های اسم Atma را در انتهای مطلب مشاهده کنید

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس